Dla kogo jest to szkolenie?


Dla pracowników i kierowników działów marketingu w obiektach noclegowych każdego typu i wielkości.


Dla pracowników i kierowników działów sprzedaży konferencji i bankietów oraz działów rezerwacji w obiektach hotelowych każdej wielkości.


Dla kadry zarządzającej obiektem hotelowym: dyrektorów sprzedaży i marketingu, dyrektorów generalnych, członków zarządu.