Jak wygląda przebieg szkolenia?

  • Szkolenie składa się z części wykładowej i praktycznej.
  • Po szkoleniu otrzymasz komplet materiałów z części wykładowej.
  • Część praktyczna polegać będzie na pracy grupowej na konkretnych przykładach z życia hotelu.
  • Osoby początkujące otrzymają dodatkowe materiały szkoleniowe.
  • Każdy uczestnik otrzyma dostęp do elitarnej grupy Facebookowej, gdzie zadajesz pytania, otrzymujesz wsparcie i wymieniasz się pomysłami.
  • Samodzielnie stworzysz i zaplanujesz działania marketingowe i sprzedażowe, które przełożą się na zwiększenie obłożenia w hotelu. 
  • Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat.